One roepie sir

Philip Elchers


Uitgeverij: Philip Elchers


uitgeverij van literatuur, beeldende kunst en cultuurhistorie

Philip Elchers is een non-profit uitgeverij van literatuur, beeldende kunst en cultuurhistorie, en staat een ondernemingsgerichte aanpak van publiceren en produceren van boeken voor. Daarbij initieert zij zelf projecten en omarmt die van derden die voldoen aan zakelijke en artistieke criteria. De bij een project te genereren baten (inkomsten uit verkoop en aanvullende fondswerving) vloeien terug in de stichting ten gunste van lopende en nieuwe initiatieven. De uitgever neemt in beginsel zelf initiatief maar wil uitdrukkelijk ook openstaan voor initiatiefnemers van buitenaf. Dat kunnen individuele personen en organisaties, instellingen of bedrijven zijn.

Samen met Philip Elchers
De uitgave kwam tot stand in samenwerking met Philip Elchers. Auteur Jan Hooghiemstra en grafisch vormgever Matthijs Hooghiemstra kregen alleen daar waar zij dat wensten professionele ondersteuning van de uitgeverij. Het imprint van Philip Elchers vormt een extra podium voor de presentatie van de uitgave aan een groter publiek.
Voor soortgelijke samenwerkingsconstructies biedt Philip Elchers volop mogelijkheden. Binnen de kwaliteitseisen van de uitgeverij kan een initiatiefnemer zelf veel inbreng leveren aan de realisatie van een mooi boek. Met begeleiding op maat, aangepast aan eigen wensen en mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Flip Ekkers.

Kijk voor meer informatie op: www.philipelchers.nl